DWMED

Breadcrumbs

Wpisy

Które atomy leżą wzdłuż tej samej linii, a które na tej samej płaszczyźnie?

10.10.2019 | 5 komentarze

Które atomy leżą wzdłuż tej samej linii, a które na tej samej płaszczyźnie?

Zapewne zdarzyło Ci się trafić na zadania o poleceniach: – wskaż atomy leżące wzdłuż tej samej linii, – zaznacz atomy leżące na tej samej płaszczyźnie. Po lekturze tego artykułu z...

Czytaj dalej
Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?

22.09.2019 | 0 komentarze

Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?

Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?   Wiedza jest jednym z najważniejszych elementów w naszym życiu. Jako proces kojarzona jest z ciężką pracą, którą można jednak...

Czytaj dalej
Wzory szeregów homologicznych związków organicznych

14.09.2019 | 0 komentarze

Wzory szeregów homologicznych związków organicznych

Początków współczesnej chemii organicznej możemy doszukiwać się w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to panował jeszcze powszechny pogląd, że tzw. związki organiczne mogą być syntetyzowane jedynie przez organizmy żywe, z...

Czytaj dalej
Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

05.09.2019 | 2 komentarze

Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

Hydroliza w wodnych roztworach soli to jedno z tych zagadnień, które wzbudza wiele emocji wśród uczniów. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym artykułem rozwieję większość (a może i...

Czytaj dalej
Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH-

23.08.2019 | 0 komentarze

Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH-

Matematyka jest królową nauk, czemu zapewne nikt nie zaprzeczy. Na maturze może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie obliczenie wartości stężenia molowego kationów wodoru na podstawie wartości pH, która...

Czytaj dalej
Mieszanie roztworów

22.08.2019 | 0 komentarze

Mieszanie roztworów

Dziś opowiemy sobie nieco na temat reguły mieszania roztworów, znanej również pod nazwą „krzyżaka”. Regułę tę stosujemy w następujących przypadkach: – mieszanie roztworów tej samej substancji, ale o różnych stężeniach,...

Czytaj dalej

Paginacja