DWMED

Breadcrumbs

Wpisy

Wpływ pH środowiska na przebieg reakcji redoks z udziałem jonów manganianowych(VII)

27.10.2019 | 0 komentarze

Wpływ pH środowiska na przebieg reakcji redoks z udziałem jonów manganianowych(VII)

Mówiąc o wpływie pH środowiska na właściwości utleniająco-redukujące drobin (cząsteczek lub jonów) mamy na myśli zwiększanie, albo zmniejszanie ich właściwości utleniających (albo redukujących). Wpływ ten można zaobserwować podczas reakcji jonów...

Czytaj dalej
Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH-

23.08.2019 | 0 komentarze

Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH-

Matematyka jest królową nauk, czemu zapewne nikt nie zaprzeczy. Na maturze może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie obliczenie wartości stężenia molowego kationów wodoru na podstawie wartości pH, która...

Czytaj dalej