DWMED

Korepetycje

Jestem nauczycielem chemii ze stopniem naukowym doktora, autorem książki „Chemia. Zbiór zadań maturalnych z odpowiedziami”, podręcznika pt. „Projektowanie doświadczeń chemicznych dla maturzystów i nie tylko” oraz dwóch tomów autorskich arkuszy maturalnych z chemii i współautorem czasopisma „Biolchemik”. Ponadto jestem recenzentem zbioru arkuszy maturalnych „Ostatni dzwonek przed maturą” wydanego przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Należę do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. 

Prowadzę indywidualne oraz grupowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym - zarówno stacjonarnie, jak i online (przez Skype) z wykorzystaniem tabletu graficznego. Dydaktykę realizuję według autorskiego programu, który w pełni pokrywa się z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz CKE. Materiał podzielony został na kilkanaście bloków tematycznych. W ramach omawianych zagadnień, wspólnie z maturzystą rozwiązywane są liczne zadania. Każdy z działów zakończony jest sprawdzianem, który uczeń rozwiązuje samodzielnie w swoim domu. Wiele zagadnień (np. mechanizmy reakcji w chemii organicznej czy stereoizomeria) omawiam również na poziomie akademickim, w celu łatwiejszego ich zrozumienia. Ostatni etap przygotowań do egzaminu polega na rozwiązywaniu zadań maturalnych z lat poprzednich, wraz ze szczegółową analizą występujących w nich problemów.

Część teoretyczna materiału omawiana jest w formie prezentacji multimedialnych (z wykorzystaniem projektora). Treści prezentacji nagrane są również w postaci filmów na stronie www.palladium.edu.pl w zakładce wykłady. Nie jestem jednak zwolennikiem zajęć prowadzonych wyłącznie w formie czysto wykładowej…

Dlatego też

Zajęcia prowadzę z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych - modeli cząsteczek, itp.
Przeprowadzam również proste doświadczenia chemiczne (np. reakcje strąceniowe, roztwarzania osadów, próba biuretowa czy próba Trommera, elektroliza wodnych roztworów itd.). Dzięki temu, łatwiejsze staje się zrozumienie danego zagadnienia. Uczeń nabywa umiejętność poprawnego opisu doświadczeń chemicznych - poznaje zastosowanie szkła laboratoryjnego oraz wyciąga stosowne wnioski na podstawie obserwacji zachodzących zjawisk.

Ponadto

Przedstawiam metody rozwiązywania zadań, które w szkole (ze względu na brak czasu) zwykle omawiane są tylko w sposób ogólny.
Absolutnie nie narzucam własnych metod obliczeniowych – jestem gorącym zwolennikiem innowacyjnego podejścia ucznia do danego zagadnienia, aczkolwiek czuwam nad poprawnym jego interpretowaniem od strony matematycznej, jak również fizykochemicznej.

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych (2-3 osób).
Oprócz prowadzonego kursu maturalnego udzielam również korepetycji "na bieżąco" i "na ostatnią chwilę".
Pomagam w nadrabianiu bardzo dużych zaległości.
Godziny lekcji są do uzgodnienia.
Zajęcia prowadzę w przyjaznej, bezstresowej atmosferze.
Zapraszam również uczniów szkoły podstawowej, startujących w konkursach przedmiotowych z chemii. Mam nadzieję, że również w tym roku zaprezentowany przeze mnie program spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających maturzystów.

Do zobaczenia na zajęciach :)

Cennik

180 zł/55 minut/osobę - regularne zajęcia indywidualne

250 zł/85 minut/osobę - regularne zajęcia indywidualne

120 zł/55 minut/osobę - regularne zajęcia w grupach dwuosobowych

120 zł/55 minut/osobę - regularne zajęcia w grupach trzyosobowych

220 zł/55 minut/osobę - studenci oraz doraźne zajęcia indywidualne

220 zł/55 minut/osobę - regularne zajęcia indywidualne po godzinie 20:00

280 zł/55 minut/osobę - doraźne zajęcia indywidualne po godzinie 20:00