08.01.2021 | 0 komentarze

Roztwory buforowe

Roztwory buforowe są układami zdolnymi do utrzymywania względnie stałego pH środowiska, a ich składowymi są sprzężone pary kwas-zasada Brønsteda. W zależności od rodzaju buforu, jego komponentami (w wodnym roztworze) mogą...

Czytaj dalej