14.09.2019 | 0 komentarze

Wzory szeregów homologicznych związków organicznych

Początków współczesnej chemii organicznej możemy doszukiwać się w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to panował jeszcze powszechny pogląd, że tzw. związki organiczne mogą być syntetyzowane jedynie przez organizmy żywe, z...

Czytaj dalej