12.02.2022 | 0 komentarze

Czy jonowe związki trudno rozpuszczalne dysocjują w wodzie? Eksperyment z wykorzystaniem zawiesiny wodorotlenku wapnia

Rozpuszczalnością substancji nazywamy maksymalną jej ilość, jaką można rozpuścić w danej ilości rozpuszczalnika, w pewnych ściśle określonych warunkach ciśnienia i temperatury. Roztwór, w którym niemożliwe jest już rozpuszczenie większej ilości...

Czytaj dalej