12.02.2022 | 0 komentarze

Czy jonowe związki trudno rozpuszczalne dysocjują w wodzie? Eksperyment z wykorzystaniem zawiesiny wodorotlenku wapnia

udostępnij