23.08.2019 | 0 komentarze

Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH-

Matematyka jest królową nauk, czemu zapewne nikt nie zaprzeczy. Na maturze może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie obliczenie wartości stężenia molowego kationów wodoru na podstawie wartości pH, która...

Czytaj dalej