05.09.2019 | 2 komentarze

Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

udostępnij