10.10.2019 | 0 komentarze

Które atomy leżą wzdłuż tej samej linii, a które na tej samej płaszczyźnie?

udostępnij