DWMED

Breadcrumbs

Wpisy

28.02.2022 | 0 komentarze

Jak zapisywać kwas węglowy?

Rozwiązując zadania maturalne bardzo często zdarza się, że odpowiedź jaka powinna zostać udzielona może stać się nie lada problemem dla zdającego. W stresie nawet najprostsze zadanie może okazać się wówczas...

Czytaj dalej
Czy jonowe związki trudno rozpuszczalne dysocjują w wodzie? Eksperyment z wykorzystaniem zawiesiny wodorotlenku wapnia

12.02.2022 | 0 komentarze

Czy jonowe związki trudno rozpuszczalne dysocjują w wodzie? Eksperyment z wykorzystaniem zawiesiny wodorotlenku wapnia

Rozpuszczalnością substancji nazywamy maksymalną jej ilość, jaką można rozpuścić w danej ilości rozpuszczalnika, w pewnych ściśle określonych warunkach ciśnienia i temperatury. Roztwór, w którym niemożliwe jest już rozpuszczenie większej ilości...

Czytaj dalej
Podstawowe wzory do obliczeń chemicznych

15.01.2022 | 0 komentarze

Podstawowe wzory do obliczeń chemicznych

Zapraszam Cię do skorzystania z zebranych w jednym miejscu wzorów z jakich możesz skorzystać podczas wykonywania obliczeń chemicznych. Wersję tablicy wzorów do samodzielnego wydruku znajdziesz na końcu tego opracowania. Poniżej...

Czytaj dalej
Substytucja rodnikowa w mniej niż pięć minut

14.01.2022 | 0 komentarze

Substytucja rodnikowa w mniej niż pięć minut

Nie licząc reakcji spalania, zasadniczo węglowodory nasycone (np. alkany oraz cykloalkany) są bierne chemicznie, jednak w ściśle określonych warunkach mogą reagować z halogenami. Przykładem takiej reakcji jest substytucja rodnikowa, jaka...

Czytaj dalej

13.01.2022 | 0 komentarze

Drewno, celuloza i wiązania wodorowe

Tęsknicie za wakacjami, prawda? Ja również, ale musimy zaczekać jeszcze kilka miesięcy na ten beztroski czas. Podczas mojego pobytu u rodziców w czerwcu 2021 roku miałem możliwość nie tylko wyćwiczenia...

Czytaj dalej

12.01.2022 | 2 komentarze

Dlaczego łyżwiarz ślizga się po lodzie? Czyli diagram fazowy wody w praktyce

W kilku województwach rozpoczynają się ferie zimowe, co z pewnością będzie wiązać się z uprawianiem przez was rozmaitych sportów zimowych. Łyżwiarstwo na przykład ściśle związane jest z powszechnie występującym na...

Czytaj dalej
Zmiana ciśnienia w reakcjach równowagowych, biegnących z udziałem reagentów gazowych

23.08.2021 | 0 komentarze

Zmiana ciśnienia w reakcjach równowagowych, biegnących z udziałem reagentów gazowych

Reakcje równowagowe są procesami, które kończą się stanem równowagi dynamicznej. W stanie takim szybkość reakcji biegnącej w prawą stronę jest dokładnie taka sama jak szybkość reakcji biegnącej w przeciwnym kierunku....

Czytaj dalej

21.08.2021 | 0 komentarze

Sporządzanie roztworów metodą kolejnych rozcieńczeń

Podczas prac laboratoryjnych często wykorzystuje się serie roztworów różniących się stężeniami. Przykładem zastosowania takiej serii jest technika tzw. krzywej wzorcowej, która polega na ustaleniu zależności między stężeniem substancji oznaczanej i...

Czytaj dalej
Podobne (nie)zawsze rozpuszcza podobne

02.07.2021 | 0 komentarze

Podobne (nie)zawsze rozpuszcza podobne

Z pewnością nie raz zdarzyło ci się obserwować tzw. oczka tłuszczu pływające na powierzchni zupy, albo plamę oleju silnikowego unoszącą się na kałuży. Z kolei cukier wprowadzony do herbaty „znika”...

Czytaj dalej
Bilans jonowo-elektronowy bez wykorzystania wartości stopni utlenienia pierwiastków chemicznych

06.06.2021 | 0 komentarze

Bilans jonowo-elektronowy bez wykorzystania wartości stopni utlenienia pierwiastków chemicznych

Reakcje podczas przebiegu których zmieniają się wartości stopni utlenienia pierwiastków chemicznych nazywamy procesami redoks, lub reakcjami utleniania-redukcji. Równania chemiczne opisujące tego rodzaju przemiany bilansuje się z uwzględnieniem liczb oddawanych oraz...

Czytaj dalej
Dziesięć zagadnień z chemii organicznej, których zrozumienie uratuje Twój wynik

21.02.2021 | 4 komentarze

Dziesięć zagadnień z chemii organicznej, których zrozumienie uratuje Twój wynik

Zadania z zakresu chemii organicznej, jakie pojawiają się na egzaminie maturalnym nie powinny przysporzyć zbyt wielu problemów. Praktyka pokazuje jednak, że nawet najprostsze z zagadnień może sprawić, że przez nieuwagę...

Czytaj dalej
Zależność między stopniem dysocjacji i wartością wyrażenia Co/K

29.01.2021 | 0 komentarze

Zależność między stopniem dysocjacji i wartością wyrażenia Co/K

Prawo rozcieńczeń Ostwalda jest dogodnym narzędziem służącym do obliczeń stopnia dysocjacji słabego elektrolitu. Ilustruje je wyrażenie: w którym: K – stała dysocjacji elektrolitu, α – stopień dysocjacji elektrolitu, Co –...

Czytaj dalej

17.01.2021 | 0 komentarze

Płatek śniegu i wiązania wodorowe

Wiązania wodorowe są najsilniejszymi spośród dotychczas poznanych oddziaływań międzycząsteczkowych. Aby takie oddziaływanie mogło powstać powinny być spełnione trzy poniższe warunki. 1. Obecność atomu silnie elektroujemnego pierwiastka chemicznego (azot, tlen, fluor)...

Czytaj dalej
Roztwory buforowe

08.01.2021 | 0 komentarze

Roztwory buforowe

Roztwory buforowe są układami zdolnymi do utrzymywania względnie stałego pH środowiska, a ich składowymi są sprzężone pary kwas-zasada Brønsteda. W zależności od rodzaju buforu, jego komponentami (w wodnym roztworze) mogą...

Czytaj dalej
Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu procentowym, molowym oraz masowym

20.11.2020 | 0 komentarze

Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu procentowym, molowym oraz masowym

Zawartość substancji rozpuszczonej w mieszaninie, jaką stanowi jej roztwór, można wyrażać na wiele różnych sposobów. Na poziomie matury rozszerzonej spotykamy się zwykle ze stężeniem procentowym oraz molowym roztworów substancji. Z...

Czytaj dalej

Paginacja