DWMED

Breadcrumbs

Wpisy

Miareczkowanie alkacymetryczne

05.01.2020 | 0 komentarze

Miareczkowanie alkacymetryczne

Miareczkowanie jest metodą stosowaną do ilościowego oznaczania zawartości substancji chemicznej w jej wodnym roztworze. Podczas jego wykonywania, do roztworu analitu o znanej objętości, lecz nieznanym stężeniu ostrożnie wprowadza się znajdujący...

Czytaj dalej
Hierarchia grup funkcyjnych w związkach organicznych

15.12.2019 | 0 komentarze

Hierarchia grup funkcyjnych w związkach organicznych

Podobnie jak w biologii poszczególne organizmy mają swoje miejsce w systemie klasyfikacji, tak i związki chemiczne również przypisuje się do ściśle określonych zbiorów. W przypadku substancji organicznych mówimy wówczas o...

Czytaj dalej
Para enancjomerów, czy ta sama cząsteczka?

01.12.2019 | 0 komentarze

Para enancjomerów, czy ta sama cząsteczka?

Izomeria optyczna to jeden z tych tematów w chemii organicznej, który przyprawia o dreszcze wielu maturzystów, a przecież tak być nie musi. Prawdopodobnie zdarzyło Ci się trafić na zadanie, w...

Czytaj dalej
Równowagi jonowe z udziałem wodorotlenku cynku

24.11.2019 | 0 komentarze

Równowagi jonowe z udziałem wodorotlenku cynku

Reakcje dotyczące równowag w roztworach wodnych z udziałem wodorotlenków amfoterycznych zdarzają się w każdym arkuszu maturalnym i często sprawiają problem. W tym artykule nieco przybliżę Wam to zagadnienie, zaczynając od...

Czytaj dalej
Przypisywanie wartości stopni utlenienia pierwiastkom w związkach organicznych

10.11.2019 | 0 komentarze

Przypisywanie wartości stopni utlenienia pierwiastkom w związkach organicznych

W każdym arkuszu maturalnym spotkasz się z co najmniej jednym zadaniem, w którym konieczne będzie przypisanie wartości stopni utlenienia pierwiastkom w związku chemicznym bądź jonie. W tym krótkim artykule przedstawię...

Czytaj dalej
Określanie ważności podstawników w izomerii geometrycznej oraz optycznej

03.11.2019 | 0 komentarze

Określanie ważności podstawników w izomerii geometrycznej oraz optycznej

Pomysł napisania poniższego artykułu zrodził się po przeczytaniu licznych dyskusji prowadzonych w tematycznych grupach Facebooka. W miarę zwięźle, prostym, aczkolwiek chemicznym językiem postaram się wyjaśnić pewne związane z izomerią geometryczną...

Czytaj dalej
Kilka zastosowań płuczki do gazów

27.10.2019 | 4 komentarze

Kilka zastosowań płuczki do gazów

Płuczka do gazów jest naczyniem laboratoryjnym o różnych zastosowaniach. Naczynie takie możemy wykorzystać, w celu usunięcia gazowego składnika z mieszaniny, w której stanowi on zanieczyszczenie. Załóżmy, że w celu przeprowadzenia...

Czytaj dalej
Utlenianie toluenu za pomocą manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym oraz obojętnym

27.10.2019 | 0 komentarze

Utlenianie toluenu za pomocą manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym oraz obojętnym

Zdolności utleniające  jonów manganianowych(VII) maleją wraz ze wzrostem wartości pH roztworu w jakim się znajdują. W konsekwencji, wśród produktów reakcji pojawiają się drobiny oraz związki chemiczne, w których pierwiastek ten...

Czytaj dalej
Wypieranie miedzi przez glin

27.10.2019 | 0 komentarze

Wypieranie miedzi przez glin

Sole miedzi(II), a w szczególności siarczan(VI) miedzi(II) są bardzo popularnymi odczynnikami stosowanymi w analizie jakościowej, w chemii organicznej (próba Trommera, reakcja biuretowa oraz wykrywanie alkoholi polihydroksylowych). Są to reakcje, jakie...

Czytaj dalej
Wpływ pH środowiska na przebieg reakcji redoks z udziałem jonów manganianowych(VII)

27.10.2019 | 0 komentarze

Wpływ pH środowiska na przebieg reakcji redoks z udziałem jonów manganianowych(VII)

Mówiąc o wpływie pH środowiska na właściwości utleniająco-redukujące drobin (cząsteczek lub jonów) mamy na myśli zwiększanie, albo zmniejszanie ich właściwości utleniających (albo redukujących). Wpływ ten można zaobserwować podczas reakcji jonów...

Czytaj dalej
Cząsteczka polarna, czy niepolarna?

10.10.2019 | 0 komentarze

Cząsteczka polarna, czy niepolarna?

Z pewnością zdarzało Ci się zastanawiać, czy dana cząsteczka ma budowę polarną, czy też nie? W poniższym artykule nieco przybliżę to zagadnienie. O tym, czy cząsteczka jest polarna, czy nie...

Czytaj dalej
Które atomy leżą wzdłuż tej samej linii, a które na tej samej płaszczyźnie?

10.10.2019 | 5 komentarze

Które atomy leżą wzdłuż tej samej linii, a które na tej samej płaszczyźnie?

Zapewne zdarzyło Ci się trafić na zadania o poleceniach: – wskaż atomy leżące wzdłuż tej samej linii, – zaznacz atomy leżące na tej samej płaszczyźnie. Po lekturze tego artykułu z...

Czytaj dalej
Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?

22.09.2019 | 0 komentarze

Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?

Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?   Wiedza jest jednym z najważniejszych elementów w naszym życiu. Jako proces kojarzona jest z ciężką pracą, którą można jednak...

Czytaj dalej
Wzory szeregów homologicznych związków organicznych

14.09.2019 | 0 komentarze

Wzory szeregów homologicznych związków organicznych

Początków współczesnej chemii organicznej możemy doszukiwać się w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to panował jeszcze powszechny pogląd, że tzw. związki organiczne mogą być syntetyzowane jedynie przez organizmy żywe, z...

Czytaj dalej
Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

05.09.2019 | 2 komentarze

Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

Hydroliza w wodnych roztworach soli to jedno z tych zagadnień, które wzbudza wiele emocji wśród uczniów. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym artykułem rozwieję większość (a może i...

Czytaj dalej

Paginacja