DWMED

Breadcrumbs

Wpisy

Utlenianie toluenu za pomocą manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym oraz obojętnym

27.10.2019 | 0 komentarze

Utlenianie toluenu za pomocą manganianu(VII) potasu w środowisku kwasowym oraz obojętnym

Zdolności utleniające  jonów manganianowych(VII) maleją wraz ze wzrostem wartości pH roztworu w jakim się znajdują. W konsekwencji, wśród produktów reakcji pojawiają się drobiny oraz związki chemiczne, w których pierwiastek ten...

Czytaj dalej
Wypieranie miedzi przez glin

27.10.2019 | 0 komentarze

Wypieranie miedzi przez glin

Sole miedzi(II), a w szczególności siarczan(VI) miedzi(II) są bardzo popularnymi odczynnikami stosowanymi w analizie jakościowej, w chemii organicznej (próba Trommera, reakcja biuretowa oraz wykrywanie alkoholi polihydroksylowych). Są to reakcje, jakie...

Czytaj dalej
Wpływ pH środowiska na przebieg reakcji redoks z udziałem jonów manganianowych(VII)

27.10.2019 | 0 komentarze

Wpływ pH środowiska na przebieg reakcji redoks z udziałem jonów manganianowych(VII)

Mówiąc o wpływie pH środowiska na właściwości utleniająco-redukujące drobin (cząsteczek lub jonów) mamy na myśli zwiększanie, albo zmniejszanie ich właściwości utleniających (albo redukujących). Wpływ ten można zaobserwować podczas reakcji jonów...

Czytaj dalej
Cząsteczka polarna, czy niepolarna?

10.10.2019 | 0 komentarze

Cząsteczka polarna, czy niepolarna?

Z pewnością zdarzało Ci się zastanawiać, czy dana cząsteczka ma budowę polarną, czy też nie? W poniższym artykule nieco przybliżę to zagadnienie. O tym, czy cząsteczka jest polarna, czy nie...

Czytaj dalej
Które atomy leżą wzdłuż tej samej linii, a które na tej samej płaszczyźnie?

10.10.2019 | 5 komentarze

Które atomy leżą wzdłuż tej samej linii, a które na tej samej płaszczyźnie?

Zapewne zdarzyło Ci się trafić na zadania o poleceniach: – wskaż atomy leżące wzdłuż tej samej linii, – zaznacz atomy leżące na tej samej płaszczyźnie. Po lekturze tego artykułu z...

Czytaj dalej
Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?

22.09.2019 | 0 komentarze

Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?

Szczęśliwa trzynastka, czyli jak uczyć się lepiej, szybciej i przyjemniej?   Wiedza jest jednym z najważniejszych elementów w naszym życiu. Jako proces kojarzona jest z ciężką pracą, którą można jednak...

Czytaj dalej
Wzory szeregów homologicznych związków organicznych

14.09.2019 | 0 komentarze

Wzory szeregów homologicznych związków organicznych

Początków współczesnej chemii organicznej możemy doszukiwać się w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to panował jeszcze powszechny pogląd, że tzw. związki organiczne mogą być syntetyzowane jedynie przez organizmy żywe, z...

Czytaj dalej
Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

05.09.2019 | 2 komentarze

Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

Hydroliza w wodnych roztworach soli to jedno z tych zagadnień, które wzbudza wiele emocji wśród uczniów. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym artykułem rozwieję większość (a może i...

Czytaj dalej
Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH-

23.08.2019 | 0 komentarze

Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH-

Matematyka jest królową nauk, czemu zapewne nikt nie zaprzeczy. Na maturze może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie obliczenie wartości stężenia molowego jonów wodorowych na podstawie wartości pH, która...

Czytaj dalej
Mieszanie roztworów

22.08.2019 | 0 komentarze

Mieszanie roztworów

Dziś opowiemy sobie nieco na temat reguły mieszania roztworów, znanej również pod nazwą „krzyżaka”. Regułę tę stosujemy w następujących przypadkach: – mieszanie roztworów tej samej substancji, ale o różnych stężeniach,...

Czytaj dalej

Paginacja