DWMED

Breadcrumbs

Pozostałe zadania z zakresu spektroskopii

Zadania CKE związane ze spektroskopią NMR:

41, 42,

Zadania CKE związane ze spektroskopią UV-Vis:

17,

Zadania CKE związane ze spektrometrią mas:

21,

Zadania z arkuszy PALLADIUM związane ze spektroskopią NMR:

20, 31.2,

Zadania z arkuszy PALLADIUM związane ze spektroskopią emisyjną:

11.1, 11.2, 11.3,

Zadania z arkuszy PALLADIUM związane ze spektroskopią UV-Vis:

25.2, 26.1, 26.2,

Zadania z arkuszy PALLADIUM związane ze spektroskopią w podczerwieni:

30.1,

Zadania z arkuszy PALLADIUM związane ze spektrometrią mas:

34.1,