21.08.2021 | 0 komentarze

Sporządzanie roztworów metodą kolejnych rozcieńczeń

Podczas prac laboratoryjnych często wykorzystuje się serie roztworów różniących się stężeniami. Przykładem zastosowania takiej serii jest technika tzw. krzywej wzorcowej, która polega na ustaleniu zależności między stężeniem substancji oznaczanej i...

Czytaj dalej