DWMED

Breadcrumbs


Rysowanie enancjomerów cysteiny w projekcji Fischera. Zadanie 37. Arkusz CKE chemia marzec 2021 próbny test diagnostyczny rozszerzony (1 punkt)

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał budowę obu enancjomerów cysteiny.


Paginacja