DWMED

Breadcrumbs


Zapis wzorów produktów reakcji tlenku manganu(IV) z kwasem solnym oraz z kwasem siarkowym(VI). Zadanie 17. Arkusz CKE chemia marzec 2021 próbny test diagnostyczny rozszerzony (2 punkty)

Tlenek manganu(IV) w reakcjach utleniania-redukcji może pełnić funkcję reduktora lub utleniacza.

Podaj wzory wszystkich produktów reakcji tlenku manganu(IV):
• z kwasem solnym:
• z kwasem siarkowym(VI):


Paginacja