DWMED

Breadcrumbs

Zapis symbolu pierwiastka chemicznego oraz określenie bloku energetycznego na podstawie skróconej konfiguracji elektronowej kationu. Zadanie 1.1. Arkusz CKE chemia marzec 2021 próbny test diagnostyczny rozszerzony (1 punkt)

Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X przedstawia zapis: [Ar] 3d10.

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol chemiczny pierwiastka X, numer grupy oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy ten pierwiastek.Paginacja