DWMED

Breadcrumbs

TEMAT I. Wykład: stechiometria, część 2 – mieszaniny i związki chemiczne

Część druga wykładu z zakresu stechiometrii obejmuje  tematykę dotyczącą mieszanin oraz związków chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:15 Pojęcie mieszaniny, przykłady mieszanin
3:09 Klasyfikacja mieszanin na jednorodne i niejednorodne
4:48 Obliczanie składu gazowej mieszaniny
6:30 Metody rozdziału mieszanin:
6:40 Siły pola magnetycznego
7:38 Sączenie
8:54 Dekantacja
11:27 Destylacja prosta
14:44 Budowa i działanie zestawu do rektyfikacji
22:21 Odparowanie rozpuszczalnika
23:36 Krystalizacja
25:06 Chromatografia płytkowa
27:38 Chromatografia kolumnowa
30:15 Ekstrakcja
32:52 Adsorpcja
34:51 Płuczka do gazów – zasada działania
37:34 Pojęcie związku chemicznego
38:35 Prawo stałości składu związku chemicznego (prawo Prousta)
40:30 Pojęcie symbolu oraz wzoru chemicznego
42:07 Rzeczywisty oraz elementarny (empiryczny) wzór chemiczny
44:40 Kreskowy oraz kropkowy wzór chemiczny
46:55 Porównanie mieszaniny ze związkiem chemicznym

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z artykułem:

Stosunek masowy oraz molowy składników mieszaniny – przeliczanie

Zwiastun wykładu przedstawiający jedną z metod rozdziału mieszanin znajduje się pod tym linkiem:

Czas trwania wykładu: 51 minut 29 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).