DWMED

Breadcrumbs

TEMAT IV. Wykład: sole oraz procesy hydrolizy w ich wodnych roztworach

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z solami. Wskazano między innymi obserwacje jakie należy odnotować podczas przebiegających reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

TEMAT IV. Wykład: sole oraz procesy hydrolizy w ich wodnych roztworach

 

0:00 Wstęp
0:15 Ogólna systematyka soli (sole obojętne, wodorosole, hydroksosole, hydraty)
3:45 Sole obojętne – nazewnictwo
5:43 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje metal + kwas)
15:15 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje tlenek + kwas)
17:27 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje wodorotlenek + kwas)
20:22 Sole obojętne – otrzymywanie (zasada + tlenek kwasowy)
21:35 Sole obojętne – otrzymywanie (tlenek zasadowy + tlenek kwasowy)
22:29 Sole obojętne – otrzymywanie (metal + niemetal)
24:02 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje wypierania fluorowców)
28:28 Sole obojętne – otrzymywanie (fluorowiec + zasada)
29:29 Sole obojętne – otrzymywanie (sól + zasada)
31:37 Sole obojętne – otrzymywanie (sól + kwas)
36:29 Sole obojętne – otrzymywanie (sól + sól)
38:06 Sole obojętne – otrzymywanie (metal + sól)
40:20 Doświadczenie z blaszkami
42:34 Wodorosole – budowa oraz nazewnictwo
45:23 Wodorosole – otrzymywanie
47:34 Wietrzenie skał wapiennych, zjawiska krasowe
49:22 Produkcja nawozów fosforanowych,
50:12 Rozpuszczalność fosforanów oraz wodorofosforanów
51:25 Zjawisko eutrofizacji
52:02 Hydroksosole – nazewnictwo
54:23 Hydroksosole – otrzymywanie
56:53 Dysocjacja elektrolityczna soli obojętnych
57:57 Dysocjacja elektrolityczna wodorosoli
58:50 Dysocjacja elektrolityczna hydroksosoli
59:41 Hydroliza w wodnych roztworach soli – wstęp
1:00:48 Hydroliza (sól obojętna mocnego kwasu i słabej zasady)
1:02:27 Hydroliza (sól obojętna słabego kwasu i mocnej zasady)
1:04:05 Hydroliza (sól obojętna słabego kwasu i słabej zasady)
1:07:15 Hydroliza w roztworach wodorosoli
1:12:27 Reakcje rozkładu soli obojętnych
1:13:39 Reakcje rozkładu wodorosoli, kalcynacja
1:14:40 Przekształcanie wodorosoli w sole obojętne
1:15:13 Przekształcanie hydroksosoli w wodorotlenki amfoteryczne lub sole obojętne
1:17:03 Hydraty – budowa
1:19:27 Hydraty – nazewnictwo
1:21:18 Hydraty – rozpuszczalność w wodzie
1:21:58 Hydraty – reakcje odwodnienia oraz gips krystaliczny

Pewnym rozszerzeniem wykładu są poniższe artykuły:

1. Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

2. Reakcje strącania osadów

Czas trwania wykładu: 1 godzina 23 minuty 44 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).