DWMED

Breadcrumbs

TEMAT II. Wykład: podstawy chemii, część 1 - budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych

W pierwszej części podstaw chemii omówione zostało prawo okresowości, z uwzględnieniem oraz wyjaśnieniem przyczyn zmienności właściwości pierwiastków chemicznych oraz ich prostych związków chemicznych, w zależności od położenia pierwiastka w układzie okresowym.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:40 Pojęcie prawa okresowości
5:00 Anomalie w układzie okresowym
6:36 Budowa współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych
9:56 Położenie pierwiastka w układzie okresowym a jego właściwości
11:37 Promień atomu
14:31 Promień jonu prostego
18:08 Promień atomu vs promień jego jonu
21:23 Promień atomu vs promienie różnych jonów
26:19 Reaktywność niemetali
27:28 Reaktywność metali
28:38 Zasado- oraz kwasotwórczość tlenków
29:30 Elektroujemność
30:45 Energia jonizacji
33:05 Energia powinowactwa elektronowego
35:29 Wzory wodorków pierwiastków grup głównych
38:39 Wzory tlenków przy maksymalnym stopniu utlenienia
40:39 Jak zmienia się charakter chemiczny tlenków?
43:03 Jak zmienia się moc wodorotlenków?
43:37 Jak zmienia się moc kwasów tlenowych w okresie?
46:53 Jak zmienia się moc kwasów tlenowych w grupie?
47:52 Jak zmienia się moc kwasów beztlenowych w okresie?
49:13 Jak zmienia się moc kwasów beztlenowych w grupie?

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z artykułem:

Zmiany pierwszej energii jonizacji wśród pierwiastków – analiza w bloku s oraz bloku p

Czas trwania wykładu: 51 minut 13 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).