DWMED

BreadcrumbsZapis równań procesów chemicznych towarzyszących korozji żelaza pokrytego zarysowaną warstwą srebra (korozja)

W celu zapobiegania korozji elektrochemicznej metali, na element narażony na działanie czynników atmosferycznych nanosi się warstwę ochronną chemicznie aktywniejszego od niego metalu. W miejscu ewentualnego uszkodzenia ciągłości powłoki ochronnej, w obecności wody utworzy się wówczas mikroogniwo, w którym na odsłoniętej powierzchni (pełniącej funkcję katody) przebiega proces redukcji rozpuszczonego w wodzie tlenu. W opisanym układzie utlenieniu ulega metal będący składnikiem powłoki ochronnej, pełniącej wówczas funkcję anody. W przypadku korozji elementów stalowych, produktem końcowym opisanego zjawiska korozji jest zwykle monohydrat tlenku żelaza(III).

W celu zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych pewnego stalowego elementu dekoracyjnego pokryto go warstwą srebra. W czasie transportu powłoka ta uległa zarysowaniu (rysunek poniżej). Do miejsca uszkodzenia dostała się woda z rozpuszczonym w niej tlenem atmosferycznym.

Napisz równania reakcji chemicznych, jakie doprowadziły do korozji dekoracji. W tym celu uwzględnij procesy – katodowy i anodowy oraz biegnące w ich następstwie dwie reakcje chemiczne, w wyniku których pojawił się najpierw bladozielony osad (pierwsza reakcja), który po pewnym czasie przyjął rdzawe zabarwienie (druga reakcja). Równania: pierwszej reakcji chemicznej oraz procesu katodowego i anodowego napisz w formie jonowej skróconej.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja