DWMED

Breadcrumbs

Obliczanie stężenia molowego kwasu w akumulatorze kwasowo-ołowiowym po częściowym jego rozładowaniu

Akumulator kwasowo-ołowiowy jest popularnym magazynem energii elektrycznej stosowanym w pojazdach spalinowych. Pojemność takiej baterii (zgromadzony w niej ładunek elektryczny) wyraża się w amperogodzinach (Ah). Na przykład, w temperaturze 25 oC akumulator o pojemności 50 Ah jest w stanie zasilać urządzenie elektryczne przez 50 godzin prądem o natężeniu 1 A. W tym czasie ulega on rozładowywaniu, co obrazują zachodzące na jego elektrodach reakcje chemiczne:

Na podstawie: www.intercars.pl

Elektrolitem w akumulatorze kwasowo-ołowiowym jest roztwór kwasu siarkowego(VI), którego stężenie w pełni naładowanej baterii wynosi 37% masowych. Wykresy poniżej przedstawiają charakterystyki zmian stężenia procentowego tego kwasu oraz stopnia naładowania akumulatora w zależności od gęstości roztworu elektrolitu. Jeśli gęstość roztworu spadnie poniżej wartości 1,1 g∙cm–3, wówczas akumulator uznaje się za całkowicie rozładowany.

Na podstawie: M. Matuszewski, Obsługa i konserwacja akumulatorów. Młody technik, Warszawa 1979 oraz W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.

Akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 50 Ah posłużył jako źródło prądu stałego do przeprowadzenia elektrolizy roztworu kwasu solnego z wykorzystaniem elektrod platynowych. Zebrany bezbarwny, bezwonny produkt gazowy zajął objętość równą 5,04 dm3 (warunki normalne).

Oblicz, jakie było stężenie molowe roztworu elektrolitu znajdującego się w akumulatorze po zakończeniu jego pracy. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie tego zadania dostępne jest nieodpłatnie pod poniższym linkiem:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżonePaginacja