DWMED

BreadcrumbsOcena poprawności zdań dotyczących reakcji rozszczepienia uranu-235

Jedną z przemian jądrowych biegnących podczas wybuchu bomby atomowej jest rozszczepienie atomu uranu-235 w wyniku jego zderzenia z neutronem. Wśród produktów znajduje się wówczas izotop pierwiastka, którego atomy mają wszystkie elektrony sparowane, przy czym elektrony walencyjne opisuje główna liczba kwantowa o wartości równej 6. Drugi powstały w wyniku tej przemiany izotop jest gazem szlachetnym, którego atomy mają cztery powłoki elektronowe oraz liczbę masową równą co do wartości liczbie atomowej rozszczepianego atomu pierwiastka chemicznego. Stosunek liczby neutronów (rozszczepiającego względem powstałych w wyniku opisanej przemiany) wynosi 1:2.

Na podstawie: P. W. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, Warszawa 2018.

Rozszczepienie atomu uranu-235 neutronem może przebiegać z utworzeniem dwunastu neutronów. Powstają wtedy ponadto inne izotopy pierwiastków chemicznych opisanych w informacji wprowadzającej, które pozostają względem siebie oraz względem uranu w stosunku molowym 1:1:1.

Oceń poprawność poniższych zdań wpisując literę „P” (prawda) lub literę „F” (fałsz).

1. Stechiometria reakcji obu opisanych procesów rozszczepienia izotopu uranu-235 jest identyczna.

2. Rozszczepienie uranu-235 jest procesem egzoenergetycznym.

3. Sumaryczna wartość liczb masowych powstałych izotopów jest większa od liczby masowej nuklidu uranu-235.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja