DWMED

Breadcrumbs

TEMAT VI. Wykład: termodynamika oraz statyka reakcji chemicznych, część 2 - kinetyka chemiczna

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z szybkością reakcji chemicznych.

Tematyka wykładu:

– zderzenia cząsteczek i energia aktywacji (Ea) reakcji chemicznej,

– pojęcie katalizatora oraz inhibitora, klasyfikacja katalizatorów,

– wpływ obecności katalizatora na drogę, energię aktywacji oraz szybkość reakcji chemicznej,

– reakcja autokatalityczna,

– profil energetyczny reakcji egzotermicznej oraz endotermicznej,

– pojęcie reakcji elementarnej, prostej oraz złożonej,

– pojęcie chwilowej oraz średniej szybkości reakcji chemicznej,

– rzędowość oraz cząsteczkowość reakcji chemicznej. Podczas wykładu omówione zostały reakcje zerowego, pierwszego, drugiego oraz trzeciego rzędu, jak również reakcja rzędu o wartości niecałkowitej.

– omówiono i graficznie przedstawiono zależności szybkości reakcji od stężenia substratu oraz zależności stężenia substratu od czasu,

– wyznaczanie czasu połowicznego przereagowania dla reakcji pierwszego rzędu,

– stała szybkości reakcji chemicznej (wraz z przykładem wyznaczania dla reakcji pierwszego rzędu),

– równania kinetyczne reakcji o różnych rzędowościach,

– wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej z przykładami doświadczeń,

– wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej – reguła van’t Hoffa.

Czas trwania wykładu: 50 minut 49 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).