DWMED

Breadcrumbs

TEMAT VI. Wykład: termodynamika oraz statyka reakcji chemicznych, część 2 - kinetyka chemiczna

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z szybkością reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:09 Pojęcie energii aktywacji, warunki przebiegu reakcji chemicznej
2:40 Pojęcie katalizatora, katalizatory homogeniczne oraz heterogeniczne
5:54 Przykład reakcji katalitycznej, produkty pośrednie oraz końcowe
8:17 Pojęcie procesu autokatalitycznego
9:05 Czym jest inhibitor reakcji chemicznej?
9:30 Profil energetyczny reakcji egzotermicznej
11:59 Profil energetyczny reakcji endotermicznej
13:14 Pojęcie reakcji prostej, elementarnej oraz złożonej
15:13 Pojęcie szybkości reakcji chemicznej, szybkość reakcji w przedziale czasowym
19:04 Równanie kinetyczne, chwilowa szybkość reakcji chemicznej, stała szybkości reakcji, rzędowość reakcji
22:13 Etap limitujący szybkość reakcji złożonej
27:09 Pojęcie cząsteczkowości reakcji
29:24 Rodzaje rzędowości reakcji chemicznych
41:29 Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej, projekt doświadczenia
43:13 Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej (reguła van’t Hoffa)
46:20 Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej, projekt doświadczenia
48:21 Wpływ rozdrobnienia substratu na szybkość reakcji chemicznej

Czas trwania wykładu: 50 minut 49 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).