DWMED

Breadcrumbs

TEMAT VI. Wykład: termodynamika oraz statyka reakcji chemicznych, część 1 - efekty energetyczne procesów

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z efektami energetycznymi procesów fizycznych oraz chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:17 Pojęcie układu oraz otoczenia, rodzaje układów (otwarte, zamknięte, izolowane)
3:33 Wymiana energii na sposób ciepła między układem i otoczeniem, reakcje egzo- i endotermiczne
6:38 Pojęcie funkcji stanu, entalpia reakcji chemicznej
8:55 Entalpia parowania oraz entalpia skraplania (kondensacji),
9:49 Prawo Lavoisiera-Laplace’a na przykładzie procesów parowania oraz skraplania
10:52 Entalpia topnienia oraz entalpia krzepnięcia
12:34 Prawo Hessa
15:01 Pojęcie entalpii reakcji chemicznej
17:56 Czym jest standardowa entalpia tworzenia?
20:31 Czym jest standardowa entalpia spalania?
21:01 Sposoby obliczania entalpii reakcji z wykorzystaniem prawa Hessa
24:42 Obliczanie entalpii reakcji z wykorzystaniem prawa Hessa – przykłady
34:50 Pojęcie entalpii wiązania chemicznego, trwałość wiązania chemicznego
35:53 Od czego zwykle zależą entalpie wiązań chemicznych?
37:32 Obliczanie entalpii reakcji na podstawie energii wiązań reagentów, przykłady
41:44 Wymiana energii między układem a otoczeniem na sposób pracy, pojęcie pracy objętościowej
45:22 Pojęcie energii wewnętrznej

Czas trwania wykładu: 48 minut 14 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).