DWMED

Breadcrumbs

TEMAT I. Wykład: stechiometria, część 1 – podstawowe zależności

Z uwagi na obszerny dział jakim jest stechiometria, temat ten został podzielony na dwa wykłady. W części pierwszej omówione zostały zagadnienia podstawowe.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:28 Substraty oraz produkty – reagenty reakcji chemicznej
1:45 Podstawowe typy reakcji chemicznych – synteza, analiza, wymiana
4:01 Czym zajmuje się stechiometria?
5:30 Mol oraz liczba Avogadra
7:35 Masa molowa
10:15 Objętość molowa gazu
12:40 Powiązania matematyczne między molem, masą molową, objętością molową oraz liczbą drobin
14:00 Molowy stosunek stechiometryczny reagentów
15:10 Wagowy (masowy) stosunek stechiometryczny reagentów
18:09 Warunki normalne i stan standardowy, Równanie Clapeyrona, omówienie stałej gazowej
22:35 Prawo Boyle’a-Mariotte’a
23:43 Prawo Charles’a
24:49 Prawo Gay-Lussaca
25:44 Prawo Gay-Lussaca prawem stosunków objętościowych
28:10 Gęstość gazów
30:01 Gęstość gazu względem innego gazu
31:22 Prawo Avogadra
32:52 Prawo zachowania masy
34:55 Wydajność reakcji chemicznej
38:18 Wydajność procesu wieloetapowego
40:52 Stopień przereagowania substratów zmieszanych w stosunku stechiometrycznym
43:58 Stopień przereagowania substratów zmieszanych w stosunku niestechiometrycznym

Czas trwania wykładu: 46 minut 27 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).