DWMED

Breadcrumbs

TEMAT II. Wykład: podstawy chemii, część 3a – wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe, kryształy

W tej części podstaw chemii omówione zostaną zagadnienia związane z rodzajami związań chemicznych oraz oddziaływań wewnątrz- oraz międzycząsteczkowymi.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:21 Klasyfikacja wiązań chemicznych oraz oddziaływań
3:29 Wiązanie kowalencyjne (atomowe)
5:20 Charakterystyka substancji zawierających wiązanie kowalencyjne
9:30 Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane (atomowe spolaryzowane)
10:52 Charakterystyka substancji zawierających wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
14:57 Pojęcie momentu dipolowego
17:36 Wiązanie koordynacyjne
22:56 Wiązanie jonowe
25:40 Charakterystyka substancji zawierających wiązanie jonowe
29:38 Pojęcie ciała krystalicznego
30:15 Kryształy jonowe
33:19 Kryształy kowalencyjne (atomowe)
35:21 Kryształy molekularne (cząsteczkowe)
36:44 Kryształy metaliczne
37:21 Wiązania wodorowe
42:48 Konsekwencje istnienia wiązań wodorowych
47:05 Oddziaływania dipol-dipol
49:35 Siły dyspersyjne (siły Londona)

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z następującymi tutorialami:

1. Rysowanie wzorów elektronowych cząsteczek związków chemicznych zawierających wiązanie kowalencyjne.

2. Rysowanie wzorów elektronowych cząsteczek związków chemicznych zawierających wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.

3. Rysowanie wzorów elektronowych związków chemicznych zawierających wiązanie jonowe.

4. Rysowanie wzorów elektronowych związków chemicznych zawierających wiązanie koordynacyjne.

5. Rysowanie wzorów elektronowych jonów złożonych.

Czas trwania wykładu: 54 minuty 4 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).