DWMED

Breadcrumbs

TEMAT III. Wykład: chemia nieorganiczna, część 2 - tlen oraz tlenki pierwiastków bloków s, p i d

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z tlenem oraz jego związkami z innymi pierwiastkami chemicznymi. Wskazano między innymi obserwacje jakie należy odnotować podczas przebiegających reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:20 Tlen – właściwości fizyczne, otrzymywanie
3:49 Alotropia, ozon – właściwości fizykochemiczne
8:32 Pojęcie rodnika
9:29 Systematyka tlenków
13:01 Tlenki metali – nazewnictwo, właściwości fizyczne
16:14 Tlenki metali – otrzymywanie
20:36 Tlenki metali – kwasowy charakter chemiczny
25:16 Tlenki metali – zasadowy charakter chemiczny
30:50 Popularne wskaźniki kwasowo-zasadowe
35:12 Doświadczalne stwierdzenie charakteru zasadowego tlenku
37:39 Ustalanie wzoru związku kompleksowego powstającego z tlenku amfoterycznego
42:26 Tlenki metali – amfoteryczny charakter chemiczny
47:40 Doświadczalne stwierdzenie charakteru amfoterycznego tlenku
50:04 Tlenki metali – pozostałe reakcje
53:51 Nadtlenki metali
56:15 Tlenki niemetali – nazewnictwo, właściwości fizyczne
58:33 Tlenki niemetali – otrzymywanie
1:01:46 Tlenki niemetali – kwasowy charakter chemiczny
1:04:51 Doświadczalne stwierdzenie charakteru kwasowego tlenku
1:09:42 Tlenki niemetali – obojętny charakter chemiczny
1:11:12 Tlenki niemetali – pozostałe reakcje
1:13:38 Właściwości nadtlenku wodoru jako utleniacza oraz reduktora

Czas trwania wykładu: 1 godzina 17 minut 23 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).