DWMED

Breadcrumbs

Przypisywanie typu reakcji analitycznej. Podręcznik 9.7 zad. 1

W czterech niepodpisanych pojemnikach znajdowały się próbki: oligopeptydu o sekwencji aminokwasów Ala-Phe-Ser oraz trzech aminokwasów – fenyloalaniny, kwasu asparaginowego oraz tyrozyny. W celu identyfikacji wymienionych związków chemicznych przeprowadzono doświadczenie chemiczne, podczas którego próbki analizowanych substancji rozdzielono do trzech serii probówek.

Seria nr 1: na zawartość każdej z probówek podziałano niewielkim nadmiarem stężonego roztworu kwasu azotowego(V). Zmianę barwy zawartości naczynia zaobserwowano w probówkach o numerach 1, 2 i 4.

Seria nr 2: do naczyń o numerach 1, 2 i 4 wprowadzono nadmiar wody oraz nieco wodnego roztworu chlorku żelaza(III). Wyłącznie w probówce o numerze 1 zaobserwowano objaw świadczący o przebiegu reakcji chemicznej.

Seria nr 3: zawartość probówek nr 2 i 4 wprowadzono do świeżo strąconego osadu wodorotlenku miedzi(II) i energicznie wstrząśnięto ich zawartością. W obu przypadkach zaobserwowano wspólny objaw świadczący o przebiegającej reakcji chemicznej, przy czym gdy wykorzystana została próbka z probówki nr 4 układ przyjął ciemnoniebieskie zabarwienie.

Przypisz nazwy typów reakcji analitycznych, jakie przeprowadzono z wykorzystaniem zawartości pierwszej oraz trzeciej serii probówek, wybierając je spośród wymienionych: próba Trommera, próba Lucasa, reakcja ksantoproteinowa, próba Tollensa, próba biuretowa.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone