DWMED

Breadcrumbs

Przypisywanie określonych substancji do probówek na podstawie przeprowadzonego eksperymentu. Podręcznik 9.4 zad. 5

Rysunek poniżej przedstawia wzór cząsteczki dydrogesteronu, będącego pochodną progesteronu – żeńskiego hormonu płciowego, który umożliwia implantację zarodka w błonie śluzowej macicy. Dydrogesteron o nazwie handlowej Duphaston stosuje się w przypadku niedoboru progesteronu, w celu podtrzymania ciąży.

Przypisywanie określonych substancji do probówek na podstawie przeprowadzonego eksperymentu. Podręcznik 9.4 zad. 5

W szafce laboratoryjnej znajdowały się trzy nieopisane opakowania, zawierające identyczne pod względem morfologicznym tabletki. Wiadomo tylko, że były to Duphaston, Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) oraz benzoesan potasu. W celu identyfikacji zawartości wymienionych naczyń, wykorzystano po jednej tabletce każdej z substancji chemicznych, rozdrabniając je na proszek w trzech różnych moździerzach. Następnie każdą z próbek, z osobna wprowadzono do probówek zawierających gorące, zakwaszone kwasem siarkowym(VI) roztwory dwuchromianu(VI) potasu i wstrząśnięto zawartością każdego z naczyń.

Zanotowano następujące obserwacje:

Probówka A: ciało stałe nieznacznie uległo rozpuszczeniu, wyczuwalny był zapach octu, faza wodna nie zmieniła zabarwienia.

Probówka B: ciało stałe nieznacznie uległo rozpuszczeniu, wyczuwalny był słaby zapach octu, a po około minucie faza wodna przyjęła zielone zabarwienie.

Probówka C: po wstrząśnięciu zawartością naczynia ciało stałe uległo całkowitemu rozpuszczeniu, faza wodna nie zmieniła zabarwienia.

Przypisz nazwy substancji chemicznych poddanych identyfikacji do odpowiednich probówek oznaczonych literami A, B i C.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone