DWMED

Breadcrumbs

Wybór poprawnych określeń na podstawie przeprowadzonego doświadczenia z udziałem tlenku ołowiu(IV)

Tlenek ołowiu(IV) reaguje z kwasem solnym w podwyższonej temperaturze, przy czym wydziela się gaz o żółtozielonym zabarwieniu i powstaje beztlenowa sól zawierająca taką samą liczbę atomów, co wyjściowy tlenek. Cząsteczki trzeciego produktu tej reakcji mają budowę kątową, a orbitalom walencyjnym ich atomu centralnego przypisuje się hybrydyzację typu sp3. Związek ten  jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wodorotlenku sodu i tworzy z nim silnie zasadowy roztwór. Roztwór ten można wykorzystać do reakcji z tlenkiem ołowiu(IV), a jej produktem jest związek kompleksowy, którego dwuujemny jon ma liczbę koordynacyjną równą 6.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

W probówce umieszczono 6 g tlenku ołowiu(IV) oraz niewielki nadmiar roztworu kwasu solnego. Naczynie szczelnie zamknięto i nieznacznie ogrzano jego zawartość. Wydzielający się gaz zbierano w kolbie zawierającej wodę z dodatkiem lakmusu (rysunek obok). Po zakończeniu reakcji kolba została uszczelniona, a następnie wstrząsano nią przez kilkanaście sekund.

Podkreśl wyrazy w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

Tlenek ołowiu(IV) ma charakter (kwasowy/zasadowy/amfoteryczny), ponieważ reaguje z roztworem (mocnego/słabego) kwasu oraz roztworem (mocnej/słabej) zasady. Podczas przebiegu doświadczenia wydzielał się (bezwonny/drażniący) gaz, którym był (tlen/chlor/wodór). Cząsteczki tego gazu nie są dipolami elektrycznymi, ale część z nich rozpuszcza się w znajdującej się w kolbie wodzie i wchodzi z nią w reakcję chemiczną, dlatego też po zakończeniu doświadczenia wartość pH znajdującego się w kolbie roztworu będzie (wyższa/niższa) od wartości pH wody destylowanej. Pozwala to sądzić, że roztwór ten przyjmie wówczas zabarwienie (czerwone/niebieskie/zielone).

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone