DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 32.4. Arkusz Palladium kwiecień 2020 (1 punkt)

Kwas mrówkowy jest jedynym nasyconym kwasem monokarboksylowym wykazującym własności redukujące wobec odczynnika Tollensa oraz zakwaszonych roztworów manganianu(VII) potasu. W przypadku próby Tollensa objawem pozytywnego jej przebiegu z udziałem kwasu mrówkowego jest pojawienie się srebrnoczarnego osadu. Zdarza się również uzyskać lustro srebrne.

Na podstawie: R. Szczypiński, Projektowanie doświadczeń chemicznych. Dla maturzystów i nie tylko, Warszawa 2019.

Pomimo, że kwas mrówkowy wykazuje własności redukujące wobec odczynnika Tollensa, to próba Trommera z udziałem tego związku chemicznego daje wynik negatywny. Kwas metanowy reaguje wówczas z wodorotlenkiem miedzi(II) dając dobrze rozpuszczalną w wodzie sól, a żaden z pierwiastków nie zmienia swojego stopnia utlenienia.

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne opisane poniższym rysunkiem:

Po wprowadzeniu nadmiaru danego odczynnika do każdej z probówek ich zawartością energicznie wstrząśnięto. W dwóch naczyniach zaobserwowano zmiany świadczące o przebiegu reakcji chemicznej. Po zakończeniu wstrząsania każdą z probówek umieszczono w gorącej łaźni wodnej.

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

Negatywny wynik próby Trommera z udziałem kwasu mrówkowego może świadczyć o tym, że (jon diaminasrebra(I) / wodorotlenek miedzi(II)) wykazuje silniejsze własności utleniające niż (jon diaminasrebra(I) / wodorotlenek miedzi(II)). Czarny osad, jaki uzyskano po ogrzaniu zawartej w probówce nr (1 / 2 / 3 / 4) zawiesiny powstał w wyniku reakcji (syntezy / analizy), która (była / nie była) procesem redoks.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone