DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 32.3. Arkusz Palladium kwiecień 2020 (1 punkt)

Kwas mrówkowy jest jedynym nasyconym kwasem monokarboksylowym wykazującym własności redukujące wobec odczynnika Tollensa oraz zakwaszonych roztworów manganianu(VII) potasu. W przypadku próby Tollensa objawem pozytywnego jej przebiegu z udziałem kwasu mrówkowego jest pojawienie się srebrnoczarnego osadu. Zdarza się również uzyskać lustro srebrne.

Na podstawie: R. Szczypiński, Projektowanie doświadczeń chemicznych. Dla maturzystów i nie tylko, Warszawa 2019.

Pomimo, że kwas mrówkowy wykazuje własności redukujące wobec odczynnika Tollensa, to próba Trommera z udziałem tego związku chemicznego daje wynik negatywny. Kwas metanowy reaguje wówczas z wodorotlenkiem miedzi(II) dając dobrze rozpuszczalną w wodzie sól, a żaden z pierwiastków nie zmienia swojego stopnia utlenienia.

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne opisane poniższym rysunkiem:

Po wprowadzeniu nadmiaru danego odczynnika do każdej z probówek ich zawartością energicznie wstrząśnięto. W dwóch naczyniach zaobserwowano zmiany świadczące o przebiegu reakcji chemicznej. Po zakończeniu wstrząsania każdą z probówek umieszczono w gorącej łaźni wodnej. Po ogrzaniu, w jednym z naczyń reakcyjnych pojawił się ceglastoczerwony osad. Organiczny produkt opisanej przemiany tworzy kryształy jonowe zawierające aniony, w których wszystkie atomy leżą na tej samej płaszczyźnie.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej, której przebieg doprowadził do powstania ceglastoczerwonego osadu.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone