DWMED

Breadcrumbs

wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach

Aby sprawdzić wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach storczyka Phalaenopsis ‘Edessa’, przeprowadzono doświadczenie składające się z dwóch etapów opisanych poniżej.

Etap 1. dziesięć niekwitnących roślin uprawiano przez dwa miesiące w pomieszczeniu o stałej temperaturze 28 °C i wilgotności względnej 75%. Liście roślin były oświetlane przez 12 godzin dziennie światłem o intensywności 100 μmol fotonów m2 s1.


Etap 2. następnie rośliny podzielono na dwie grupy (LL i HL) liczące po pięć roślin. Przez 10 tygodni liście roślin były oświetlane przez 12 godzin dziennie:

w grupie LL słabym światłem (intensywność oświetlenia 50 μmol fotonów m2 s1)

w grupie HL silnym światłem (intensywność oświetlenia 200 μmol fotonów m2 s1).


W pierwszym dniu 1. tygodnia oraz w ostatnim dniu 4., 6. i 10. tygodnia trwania drugiego etapu doświadczenia pobrano próbki liści z obu grup roślin w celu określenia zawartości chlorofilu w przeliczeniu na powierzchnię liścia. Wyniki pomiarów przedstawiono na poniższych wykresach AD.

 

wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach

1. Oceń, czy dokończenia poniższego zdania prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

W ostatnim dniu trwania drugiego etapu doświadczenia

wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach


2. Określ, w jakim celu w pierwszym etapie doświadczenia wszystkie rośliny były uprawiane w takich samych warunkach środowiskowych.

 

3. Określ, w jakim celu wykonano pomiary zawartości chlorofilu w pierwszym dniu trwania drugiego etapu doświadczenia.