DWMED

Breadcrumbs

Obliczanie pH roztworu powstałego po zmieszaniu kwasu solnego z roztworem zasady sodowej. Zadanie 13. Arkusz CKE chemia maj 2012 rozszerzony (2 punkty)

Do 150,00 cm3 wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,54 mol·dm–3 dodano 50,00 cm3 kwasu solnego o stężeniu 2,02 mol·dm–3.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.