DWMED

BreadcrumbsWybór poprawnych wniosków wynikających z przeprowadzonego doświadczenia chemicznego przez trzech uczniów

W celu przeprowadzenia pewnych doświadczeń chemicznych, przygotowano kilka zestawów trzech odczynników (rysunek poniżej):

W probówce nr 1 znajdowała się wodna zawiesina tlenku cynku. Zawartość probówek o numerach 2 i 3 stanowiły rozcieńczone roztwory wodne.

Do każdego z naczyń w pierwszej serii dodano stechiometryczną ilość rozcieńczonego, wodnego roztworu kwasu azotowego(V). Na podstawie obserwacji odnotowanych podczas przebiegu tego doświadczenia trzej uczniowie sformułowali wnioski.

Uczeń A:

W probówkach o numerach 1 i 3 widoczne były wyraźne zmiany po dodaniu roztworu kwasu, natomiast w probówce nr 2 nie zauważyłem żadnych zmian. Zatem wnioskuję, że w drugiej probówce nie przebiegła żadna reakcja chemiczna.

Uczeń B:

W każdej z probówek zaobserwowałem pewne zmiany podczas dodawania kwasu azotowego(V), aczkolwiek w drugiej probówce zmianę zaobserwowałem dopiero po dotknięciu tego naczynia. Wnioskuję, że we wszystkich trzech probówkach przebiegły reakcje chemiczne.

Uczeń C:

Po dodaniu kwasu zauważyłem, że w każdej z probówek doszło do pewnych zmian. W probówce drugiej za zmianę odpowiada wyłącznie zjawisko fizyczne, jakim jest mieszanie się obu roztworów, dlatego wnioskuję, że tylko w probówkach oznaczonych cyframi 1 i 3 przebiegły reakcje chemiczne.

Określ, który z uczniów sformułował poprawne wnioski odnośnie przeprowadzonego doświadczenia?

Podaj numery probówek oraz napisz w formie jonowej skróconej równania przebiegających w nich reakcji chemicznych, na podstawie których wybrany przez Ciebie uczeń sformułował poprawne wnioski.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja