DWMED

BreadcrumbsOkreślanie wzoru grupowego oraz nazwy związku chemicznego na podstawie jego opisu

W skład syntetycznego aromatu o zapachu truskawek wchodzą cztery estry oznaczone literami A÷D, których cząsteczki zawierają resztę cząsteczki etanolu oraz ester E, będący pochodną nierozgałęzionego, I-rzędowego alkoholu o masie cząsteczkowej równej 88 u. Ester A jest pochodną kwasu, który powstaje podczas jełczenia masła. Związek chemiczny B zawiera resztę kwasu karboksylowego, z cząsteczek którego, w wyniku odwodnienia powstaje tlenek węgla(II). Ester oznaczony literą C zawiera dziewięć atomów węgla w cząsteczce i powoduje zmianę zabarwienia wodnego roztworu chlorku żelaza(III) na kolor fioletowy. W jego cząsteczkach podstawniki przyłączone do pierścienia aromatycznego ułożone są względem siebie w pozycji orto. W reszcie alkoholowej i kwasowej każdej cząsteczki związku D znajduje się tyle samo atomów węgla. Ester E jest pochodną tego samego kwasu karboksylowego, co ester D.

Jeśli we wzorze sumarycznym cząsteczki związku C doda się jeden atom tlenu i jednocześnie usunie dwa atomy wodoru, wówczas uzyskamy wzór sumaryczny pewnej substancji X o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Odczyn jej wodnego roztworu jest kwasowy i nie zmienia zabarwienia pod wpływem chlorku żelaza(III). W wyniku reakcji nitrowania związku X pojawia się żółte zabarwienie.

Narysuj wzór półstrukturalny substancji X i podaj jej nazwę.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja