DWMED

Breadcrumbs

Wybór poprawnych określeń na podstawie przeprowadzonego doświadczenia z udziałem leku Duphaston

Progesteron jest żeńskim hormonem płciowym, który umożliwia implantację zarodka w błonie śluzowej macicy. W celu podtrzymania ciąży (w przypadku niedoboru progesteronu) stosuje się lek o nazwie handlowej Duphaston, zawierający dydrogesteron, który jest pochodną progesteronu. Wzory chemiczne cząsteczek obu tych związków chemicznych przedstawiono na rysunkach poniżej.

Wybór poprawnych określeń na podstawie przeprowadzonego doświadczenia z udziałem leku Duphaston

W trzech kolejno oznakowanych probówkach znajdowały się zakwaszone roztwory manganianu(VII) potasu (probówka 1), dwuchromianu(VI) potasu (probówka 2) oraz świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) (probówka 3). Do każdej probówki dodano zmieloną tabletkę leku Duphaston i energicznie wstrząśnięto, a następnie ogrzewano. W dwóch probówkach wyczuwalny był słaby zapach octu, a zawartość każdego z trzech naczyń reakcyjnych zmieniła zabarwienie.

Uzupełnij poniższy tekst:

W jednej z probówek niebieskie ciało stałe zmieniło barwę na kolor ………………………………….. Pierwiastek o największej liczbie protonów spośród znajdujących się w tej probówce pozostałych pierwiastków, przed reakcją miał stopień utlenienia równy ……….…., a po zakończeniu procesu …………. . Kwas octowy był jednym z produktów reakcji, jakie przebiegły w probówkach nr ………… oraz …………. . Zawartość probówki nr …………. uległa wówczas odbarwieniu, natomiast w probówce nr …………. zmianę barwy na …………………………………….. spowodowało pojawienie się jonów …………… .

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżonePaginacja