DWMED

Breadcrumbs
Enzym ureaza

Enzym ureaza, który występuje m.in. w nasionach dyni, przeprowadza następującą reakcję

Enzym ureaza

Powstający w ten sposób amoniak powoduje alkalizację (wzrost zasadowości) środowiska reakcji. Ureaza podana dożylnie jest śmiertelna dla człowieka nawet w niskich dawkach, ale nasiona dyni można jeść bezpiecznie.
Przeprowadzono doświadczenie, w którym przesącz z nasion dyni rozgniecionych w wodzie rozdzielono w równych ilościach do trzech probówek (I–III) i do każdej z nich dodano taką samą ilość mocznika. Stopień alkalizacji roztworu w probówkach mierzono za pomocą fenoloftaleiny, która w środowisku zasadowym przyjmuje barwę żową tym intensywniejszą, im wyższe jest pH roztworu. Każdą probówkę inkubowano w innej temperaturze:
I – 10 ºC, II – 35 ºC, III – 70 ºC.

Po kilku minutach zaobserwowano zmianę zabarwienia roztworów w I i II probówce natomiast w probówce III roztwór się nie zabarwił.

 

1. Sformułuj problem badawczy do tego doświadczenia.

 

2. Podaj przyczynę, która sprawiła, że w probówce III roztwór się nie zabarwił.

 

3. Zaznacz poniżej klasę enzymów (AD), do której należy ureaza.
A. liazy
B. ligazy
C. hydrolazy
D. oksydoreduktazy

 

4. Wyjaśnij, dlaczego wprowadzenie ureazy bezpośrednio do krwioobiegu człowieka stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie, ale ureaza zawarta w nasionach dyni nie jest
dla człowieka szkodliwa po ich zjedzeniu. W odpowiedzi uwzględnij oba miejsca działania tego enzymu.
Paginacja