DWMED

Breadcrumbs
budowa układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny

Na schemacie przedstawiono budowę układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny.

budowa układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny

 

1.

a) Uzupełnij poniższy schemat ilustrujący drogę wody w układzie wydalniczym człowieka. Wpisz w wyznaczone miejsca określenia wybrane spośród wymienionych.

moczowód
nasieniowód
kanalik kręty I rzędu
kanalik zbiorczy

Torebka Bowmana
…………pętla Henlego ➝  kanalik kręty II rzędu ……..miedniczka nerkowa  ……pęcherz moczowycewka moczowa.


b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące wydalania moczu z organizmu człowieka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

budowa układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny

 

2. Komórki nabłonkowe wyścielające kanaliki kręte I rzędu w nefronach zawierają liczne mitochondria, a od strony światła kanalika zaopatrzone są w mikrokosmki.


W poniższych zdaniach podkreśl w nawiasach właściwe określenia tak, aby powstały informacje prawdziwe.

1. Liczne mitochondria dostarczają energię do procesów (aktywnego transportu / dyfuzji) glukozy i aminokwasów z moczu pierwotnego do komórek kanalika.
2. Mikrokosmki (zwiększają / zmniejszają) powierzchnię resorpcji i sekrecji kanalika.

 

3. Do podanych nazw narządów męskiego układu rozrodczego (A–D) przyporządkuj spośród 1. –5. po jednej funkcji pełnionej przez te narządy. Wpisz odpowiednie numery  w wyznaczone miejsca.

Narząd
A. najądrze
B. nasieniowód
C. cewka moczowa
D. kanaliki nasienne jąder

Funkcja
1. transport plemników
 2. wyrzut nasienia poza organizm (ejakulacja)
3. wytwarzanie plemników
4. dojrzewanie i krótkotrwałe gromadzenie plemników
5. wytwarzanie androgenów

A. …….
B. …….
C. …….
D. ……
Paginacja