DWMED

Breadcrumbs


Zapis równania reakcji chlorku boru z wodą. Zadanie 3.3. Arkusz CKE chemia maj 2022 rozszerzony (1 punkt)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chlorku boru z wodą.


Paginacja