DWMED

Breadcrumbs

Rysowanie wzoru grupowego węglowodoru o o kreślonej strukturze cząsteczki. Zadanie 21. Arkusz CKE chemia maj 2010 rozszerzony (1 punkt)

Narysuj wzór strukturalny lub półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, w którego cząsteczce występuje osiem wiązań σ i jedno wiązanie π.Paginacja