Ustalanie wzoru sumarycznego oraz wzorów półstrukturalnych izomerycznych amidów